Category: Photos

Check out latest photos of your favorite people, celebrities and events.

വിനയ് ഫോർട്ടും കുടുംബവും

ഫോട്ടോസ് കാണാം

/ April 9, 2018

ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് 1980-1995 കാലഗട്ടത്തിൽ ജനിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ്! ഇതു വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണു നിറയും

ഞാനും ആ കലഗട്ടത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയും ഭാഗ്യവും നിറഞ്ഞ തലമുറയാണ് ഞങ്ങളുടേത്

/ March 26, 2018