വീട്ടുകാരുടെ എതിര്‍പ്പുകള്‍ അവഗണിച്ച് സണ്‍ മ്യൂസിക്കിലെ പ്രമുഖ അവതാരക മണിമേഘല വിവാഹിതയായി. വിവാഹക്കാര്യം തന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജിൽ പങ്കു വെച്ചു.

മണിമേഘലയുടെ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റ് ഇപ്രകാരമാണ് :

‘ഹുസൈനും ഞാനും ഇന്ന് വിവാഹിതരായി. അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എന്നെ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ഞാന്‍ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു, പെട്ടന്നുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു.’

Manimegalai stills

Manimegalai stills

Manimegalai stills

Manimegalai stills

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management