വെറും 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് 60 ലക്ഷം കാഴ്ചക്കാർ ആണ് ഈ ഡാൻസ് വീഡിയോ നേടിയത് . വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നു ലക്ഷത്തിൽ പരം subscribers ആണ് Muskan Kalra എന്ന പെൺകുട്ടി യൂടൂബിൽ നേടിക്കഴിഞ്ഞു.

Muskan Kalra stills

Muskan Kalra stills

വീഡിയോ കാണാം :

Muskan Kalra stills

Muskan Kalra യുടെ ആദ്യ വീഡിയോ തന്നെ യൂടൂബിൽ വൻ ഹിറ്റായിരുന്നു

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management