തുരുമ്പിനെ എങ്ങനെ ഇരുമ്പാക്കം ??? ഒരു വിചലമ്പിച്ച ഐഡിയയുമായി മച്ചാന്മാർ.ഇവരുടെ ഓരോ വീഡിയോയും പക്കാ വെറൈറ്റി തന്നെ . അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടക്കാരും കൂടുന്നുണ്ട് ദിനംപ്രതി. ഈ വീഡിയോയും യൂട്യൂബിൽ വൈറൽ ആയിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും.

വീഡിയോ കാണാം

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management