കസിൻസ് ആയാൽ ഇങ്ങനെ വേണം . കിടിലൻ ചുവടുകളുമായി പിള്ളേര് തകർത്തെന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ.സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആണ് സംഭവം.34 ലക്ഷം ആളുകൾ ആണ് വീഡിയോ കണ്ടത്.

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management