രാജശ്രീ മീഡിയ ബാനറിൽ ഇംത്യാസ് മുഹമ്മദും പർവീൺ ഫാത്തിമയും ആലപിച്ച അകൗസ്‌റ്റിക് മാഷപ്പ്, ഗിറ്റാർ നിഷാന്ത് ജി എസ്.ചിത്രീകരണം നടന്നത് കൊല്ലം ബീച്ച് ആൻഡ് ആലിബാബ കഫേ കരിക്കോട്.

Vocals : Imthiyaz Muhammed, Parveen Fathima (Siblings)
Songs arranged by : Imthiyaz Muhammed
Videography : Bilal Shamsudeen
Video Edit : Manu Hassan
Location : Kollam Beach, Alibaba Cafe
Produced By : Noushad Babu (Ragasree Media)
Recording Studio : Ragasree Audio Tech, Kollam
Sound Recording and Programming : Siva Prasad
Guitarist : Nishanth GS

So here we present our first musical video ‘Acoustic Mashup- Malayalam Hindi Tamil’

രണ്ട്പേരും കൂടെ പാടി തകര്‍ത്തു കളഞ്ഞു.ഇത് പോലൊരു Mashup നിങ്ങള്‍ മുന്‍പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management