വെറും 36 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 20 ലക്ഷം ആൾക്കാർ ആണ് വീഡിയോ കണ്ടത് ! സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പൊ ഹീറോ ആണ് ഗോകുൽ.മലയാളികൾ കഴിവുള്ളവരെ എത്ര മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കമന്റുകളിൽ വ്യക്തമാണ്.

വീഡിയോ കാണാം

https://www.facebook.com/varietymedia.in/videos/1605568766155440/

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management