നജീം ഇർഷാദ് ആലപിച്ച ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനോഹരമായ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി.

Watch Indindirangal | Irupathiyonnaam Noottaandu | Pranav Mohanlal | Arun Gopy | Mulakuppadam Films
SINGER : NAJIM ARSHAD LYRICS : B.K HARINARAYANAN SONG COMPOSED,ARRANGED AND PROGRAMMED BY : GOPI SUNDAR
ADDITIONAL PROGRAMMING. : PRAKASH ALEX BACKING VOCALS : GOPI SUNDAR. GUITARS : SUMESH PARAMESWAR FLUTE : JOSY ALPY PERCUSSION : GOPI SUNDAR MUSIC PRODUCTION MANAGER : BABU VELAYUDHAN SONGS RECORDED @ : SUNSA DIGITAL WORKSTATION, CHENNAI & COCHIN. ENGINEERED BY : MIDHUN ANAND,KRISHNALAL.BS,NIKHIL MATHEWS,GOPI SUNDAR. SONG MIXED & MASTERED BY MIDHUN ANAND @ SUNSA DIGITAL WORKSTATION.

Scroll to Top