കൊക്കകോളയിലേക്ക് 10 മെൻറ്റോസ് ഒരുമിച്ചു ഇട്ടാൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് വിഡിയോയിൽ ഉള്ളത് .
വീഡിയോ എടുത്തവർ പോലും ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചു കാണില്ല . ഏതായാലും യൂട്യൂബിൽ സംഭവം വൈറൽ ആയി.

coca cola

mentos

വീഡിയോ കാണാം

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management