വെറൈറ്റി കുളി ആയി പോയി ഏതായാലും . ഭാഗ്യവാനായ മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് .ഏതായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ .ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കണ്ടത് 8 ലക്ഷം ആളുകൾ.

Viral video

Viral Video

വീഡിയോ കാണാം :

https://www.facebook.com/418386555228655/videos/472298629837447/

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management