പെണ്ണ്കാണാൻ പോയപ്പോൾ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ കല്ല്യാണം ആലോചിക്കാൻ ; വൈറൽ കുറിപ്പ്.

വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്ന അസുഖത്തെ തുടർന്ന് തനിക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്ക് വെക്കുന്നത്.വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം പെണ്ണ്കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്.പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ ‘ജീവിക്കാൻ കൊതിയുള്ള ഒരാൾ’ എന്ന ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഐഡിയിൽ നിന്നുമാണ് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് വായിക്കാം: ഹലോ GNPC സുഹൃത്തക്കളെ, എന്നെ ഗ്രുപ്പിൽ ഉൾപെടുത്തിയതിനു ഇതിന്റെ ചുമതല ഉള്ളവർക്ക് നന്ദി രേഖ പെടുത്തുന്നു. ഈ ഗ്രുപ്പിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഇല്ല എന്ന് അറിയാം.എന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം, 30 വയസ് ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആണ് ഞാൻ, മറ്റുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ പോലേ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല .എന്റെ രണ്ട് കൈയിലും കാലിലും വെള്ള പാണ്ട് ആണ്, ഇത് മൂലം എനിക്ക് പല മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നു.

ഒരു മനുഷ്യനേയും അറിഞ്ഞ് കൊണ്ട് ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല, കുറേ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ചികിൽസിച്ച് ചികിൽസിച്ച് കടക്കാരൻ ആയി ഞാൻ, കല്യാണം കഴിക്കാൻ വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചു അന്ന് ആ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് നാണം ഇല്ലേ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ എന്ന്അ.തോടെ കൂടി വിവാഹം എന്ന സ്വപ്നം നിലച്ചു.ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ പെട്ട ഒരാൾ ആണ് ഞാൻ, ഈ രോഗം ആർക്കും പകരില്ല ‘ഇനി കൂടത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് Dr പറഞ്ഞു.ഇന്റർവ്യനു ചെന്നാലും കൈയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അവര് പിന്നെ അറിയിക്കാം എന്നു പറയും.ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എനിക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ പറയുന്നത.ഈ രോഗം മാറാൻ എന്തെലും വഴി ഉണ്ടോ ‘ എന്തെങ്കിലും കളർ ചെയ്യാനോ മറ്റോ വഴി ഉണ്ടോ.എന്തെങ്കിലും മറുപടി തരണം പ്ലീസ്.