സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഇളക്കിമറിച്ച സോങാണ് ഒമർ ലുലുവിന്റെ അഡാർ ലവ്വിലെ മാണിക്യ മലരായ പൂവേ.ഈ ഗാനത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തിളങ്ങിയത് പ്രിയ വാര്യര്‍ ആണ്. ഒരൊറ്റ സൈറ്റ് അടി കൊണ്ട് മലയാളി മനസ്സ് കീഴടക്കി.

Priya

Priya

Priya

Priya

Priya

Priya

Priya

Priya

Priya

Priya

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management