ന്തോഷ് വർമ്മയുടെ വരികൾക്ക് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പാടിയ നാല് കൊമ്പുള്ള കുഞ്ഞാന എന്ന ഗാനം കാണാം
Watch ” Naalu Kombulla Kunjaana ” from ‘ Punyalan Private Limited ‘ an upcoming Malayalam movie starring Jayasurya, Aju Varghese, Vijayaraghavan, Sreejith Ravi, Dharmajan, Guinness Pakru and Sunil Sukhada among others. This sequel to the super hit movie Punyalan Agarbathis is Written and Directed by Ranjith Sankar. Muzik247 is the official music partner.

Watch the new song from movie Punyalayan

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management