മുക്ത പുതുതായി ആരംഭിച്ച ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലറിനെ കുറിച്ചാണ് റിമി ടോമി വിഡിയോയിൽ പറയുന്നത് .ഒരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാന്‍ റിമിയെ മുക്ത അമിതമായ മേക്അപ് ഇല്ലാതെ അണിയിച്ചൊരുക്കി എന്നും സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവരെ തന്നെ പുകഴ്ത്തുകയാണല്ലോ എന്നു കാണുന്നവർക്കു തോന്നുമെങ്കിലും നല്ലതെന്നു തോന്നുന്നത് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല എന്നും റിമി പറഞ്ഞു

വീഡിയോ കാണാം :

Muktha & Rimi

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management