ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്നറിയാൻ ശ്രീനാഥ്‌ ഭാസിയുടെ നഖം,മുടി,രക്ത സാമ്പിളുകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു.

ഇന്റർവ്യൂവിനിടയിൽ അവതാരകയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ നടൻ ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുടെ ലഹരിപരിശോധന നടത്തും.ഓൺലൈൻ അഭിമുഖത്തിനിടെ അവതാരകയെ അപമാനിച്ച കേ സിലാണ് പരിശോധന.പോലീസ് ഇന്റർവ്യൂ ഭാഗം കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ആസ്വഭാവികത തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് ആണ് ഇവർ ഈ ടെസ്റ്റിന് നടപടി എടുത്തത്.

നടൻ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ശരീര സംപിളുകൾ പൊലീസ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. എന്നാൽ ശ്രീനാഥ് ഭാസി ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി അവതാരകയുടെ പരാതിയിലില്ല.സംഭവം നടന്ന ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷമാണ് ലഹരി പരിശോധന നടത്തുന്നത്.നടന്റെ നഖം, തലമുടി, രക്ത സാമ്പിളുകളാണ് പൊലീസ് ശേഖരിച്ചത്

Scroll to Top