അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം കത്രീനയും സൽമാനും ഒന്നിക്കുന്ന ടൈഗർ സിന്ദാ ഹെയിലെ പാട്ട് ആളെ കൂട്ടുന്നു. മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കോടിയിലധികം ആളുകളാണ് പാട്ട് കണ്ടത്.
കിടിലൻ ലുക്കിലാണ് കത്രീന കൈഫും സൽമാനും എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വിശാലും ശേഖറും ചേർന്ന് ഈണിട്ട പാട്ടിന് ഇർഷാദ് കാമിലാണ് വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വിശാൽ ദദ്‌ലാനിയും നേഹാ ഭാസിനും ചേർന്നാണ് ആലാപനം.വൈഭവി മെർച്ചന്റ് ആണ് സൽമാനും കത്രീനയ്ക്കുമായി ഡാൻസ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. അലി അബ്ബാസ് സഫർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ആദിത്യ ചോപ്രയാണു നിർമിക്കുന്നത്.

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management