കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ സിനിമയെടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദേ ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുക…ഒരു സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്തു തരും…സ്പോട്ട് ഡബ്ബിങ്ങിന്റെ മൊത്തക്കച്ചവടവുമായി ഒരു അതുല്യ കലാകാരൻ.

Posted by varietymedia

Variety Media - Movie Promotion | Online Release | Page Management