ലൂസിഫറിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയ ‘എല്‍ ആന്തം’ പുറത്തുവിട്ടു പൃഥ്വിരാജ്

ലൂസിഫറിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയ ‘എല്‍ ആന്തം’ പുറത്തുവിട്ടു പൃഥ്വിരാജ്

നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തെടുത്തപ്പോൾ സർക്കാർ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇനിയാണ് ഈ കായികതാരത്തിന് ആവശ്യം.

സാർ എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് വയറുനിറച്ച് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം 3 വർഷമായി ഈ വേദനയും പേറി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു.

Scroll to Top